Hällristning L1967:2170 i Torp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,94x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 böjd linje och 38 skålgropar. Skeppen är 83 cm resp. 118 cm l, helhuggna, varav det större med 5 människofigurer på/över skepp, 5,5-11 cm l. Den böjda linjen är 9 cm l, runt en skålgrop. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 17 i rad. Belägen på toppen (skeppen och raden med skålgropar) och SÖ-sluttning av mycket slät och ovittrad häll. (RAÄ dnr. 326-236-2012) Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, 1,3x0,9 m (NÖ-SV), i fast häll, bestående av ca 35 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 17 skålgropar är arrangerade i en linje, 0,8 m l (NÖ-SV)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torp socken i Orust kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Torp socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.245111
Longitud: 11.733289
Lämnings-ID: L1967:2170
Riksantikvarieämbetets ID: Torp 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Orust
Socken: Torp
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2170