Hällristning L1960:9974 i Stala 🇬🇧
Foto av Hällristning L1960:9974 i Stala
Foto av Hällristning L1960:9974 i Stala
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1,5 m (N-S), bestående av 2 människofigurer och 8 skålgropar. Människofigurerna är 26-28 cm l, varav en med markerade axlar, båda armlösa. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på jämn men sprucken, starkt Ö-sluttande häll. Funnen och dokumenterad vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (Raä dnr: 3.4.2-1203-2013)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stala socken i Orust kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m V om svagt hörn på stenmur (N-S). "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.163607
Longitud: 11.698474
Lämnings-ID: L1960:9974
Riksantikvarieämbetets ID: Stala 384
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Orust
Socken: Stala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e6853e05-d464-44d3-aee1-c1c134ea57f6