Runsten L2000:5989 i Orsa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten i sandsten, 0,34x0,23x0,05 m. Förvaras i Ryggårstugan. Välgjorda djurslingor och runor inhuggna och målade med rött. Lasar-Erik Hansson, gravör, mästaren (?). Rättad efter fellista inför migrering av FMIS, lämningstyp ändrad. 2018-06-05/JÖ"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orsa socken i Orsa kommun (Dalarnas län).
Vill du se flera runstenar i Orsa socken eller Orsa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.10907
Longitud: 14.631616
Lämnings-ID: L2000:5989
Riksantikvarieämbetets ID: Orsa 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Orsa
Socken: Orsa
Riksantikvarieämbetets information: » L2000:5989