Runsten L2000:5989 i Orsa ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2000:5989 i Orsa
Foto av Runsten L2000:5989 i Orsa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten i sandsten, 0,34x0,23x0,05 m. F√∂rvaras i Rygg√•rstugan. V√§lgjorda djurslingor och runor inhuggna och m√•lade med r√∂tt. Lasar-Erik Hansson, grav√∂r, m√§staren (?). R√§ttad efter fellista inf√∂r migrering av FMIS, l√§mningstyp √§ndrad. 2018-06-05/J√Ė"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orsa socken i Orsa kommun (Dalarnas län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.10907
Longitud: 14.631616
Lämnings-ID: L2000:5989
Riksantikvarieämbetets ID: Orsa 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Orsa
Socken: Orsa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c71be467-3465-4e95-8d58-04d84288ddd7