Runristning L1986:4905 i Örkelljunga
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sten med runinskrift, ca 1 m br och 0,8 m h. Står i stödmur på villatomt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Örkelljunga socken i Örkelljunga kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Örkelljunga socken eller Örkelljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.280618
Longitud: 13.282565
Lämnings-ID: L1986:4905
Riksantikvarieämbetets ID: Örkelljunga 418
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Örkelljunga
Socken: Örkelljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1986:4905