Runsten L1980:4958 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfketill ok Gýi ok Uni/Unni þeir létu reisa stein þenna eptir Ulf, fôður sinn góðan. Hann bjó í Skolhamri. Guð hjalpi hans ônd ok sálu ok Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, skiffrad gnejs, 2,6m hög, ca 1,5 m bred, minst 0,35 m tjock vid toppen. Runhöjd 11-13 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stenen ligger inmurad i sakrestians Ö vägg och ligger kantställd på marken vid grunden med fotändan i S. Enligt Närkes runinskrifter är ristningen djup och tydlig, men huggningstekniken är annorlunda än i ristningar från vikingatiden och ristningen saknar språklig innebörd. Den består av 47 tecken och 5 skiljetecken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Örebro kommun (Örebro län).
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.19846
Longitud: 15.067778
Lämnings-ID: L1980:4958
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Risbyle
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulv i Borresta (A); Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:4958