Runsten Nä29, L1981:3308 i Glanshammar
Även känd som Apelbodastenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bófríðr/Bótfríðr/Bótfreðr lét reisa eptir Bjôrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Apelboda stenen, grå granit, ca 2,1 m hög och 1,1 m bred (190/390 gon) avsmalnande uppåt och ca 0,35-0,55 m tjock. Runhöjden 7-11 cm. Ristningen vetter mot V. Runstenen står på en kulle 4 x 3 m (N -S) och 0,45 m hög bildad av en underliggande häll samt i sen tid upplagd jord och sten. NÖ och S och intill runstenen växer 2 rönnar. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften:"Bofrid lät resa efter Björn, sin broder. Han hade manligen farit vida." Uppmålad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning i åkermark med uppskjutande bergklackar. Svagt kuperat landskap med grusåsi V - SV. Utsikt åt S - SV "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om åker och 6 m SV om åkerhörn. "
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.354485
Longitud: 15.398585
Lämnings-ID: L1981:3308
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 57:1
Sveriges runinskrifter: Nä29, (Närkes runinskrifter))
Plats: Apelboda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Apelbodastenen -
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:3308