Runsten L1981:3308 i Glanshammar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1981:3308 i Glanshammar
Foto av Runsten L1981:3308 i Glanshammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"B√≥fr√≠√įr/B√≥tfr√≠√įr/B√≥tfre√įr l√©t reisa eptir Bj√īrn, br√≥√įur sinn. Hann var farinn fulldrengila. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Apelboda stenen, gr√• granit, ca 2,1 m h√∂g och 1,1 m bred (190/390 gon) avsmalnande upp√•t och ca 0,35-0,55 m tjock. Runh√∂jden 7-11 cm. Ristningen vetter mot V. Runstenen st√•r p√• en kulle 4 x 3 m (N -S) och 0,45 m h√∂g bildad av en underliggande h√§ll samt i sen tid upplagd jord och sten. N√Ė och S och intill runstenen v√§xer 2 r√∂nnar. Enligt N√§rkes runinskrifter lyder inskriften:"Bofrid l√§t resa efter Bj√∂rn, sin broder. Han hade manligen farit vida." Uppm√•lad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i √Ėrebro kommun (√Ėrebro l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning i åkermark med uppskjutande bergklackar. Svagt kuperat landskap med grusåsi V - SV. Utsikt åt S - SV "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om åker och 6 m SV om åkerhörn. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.354485
Longitud: 15.398585
Lämnings-ID: L1981:3308
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 57:1
Sveriges runinskrifter: Nä29 (Närkes runinskrifter))
Plats: Apelboda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėrebro
Kommun: √Ėrebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/18302586-68cf-4c6b-b2b4-635531a5e6a7