Runsten Nä30, L1981:2858 i Glanshammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... ... §B ... ... ... §C ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Del av runsten, granit, ca 0,75 x 0,65 x 0,2-0,3 m. Runornas höjd ca 10 cm. Den imålade rödfärgen delvis utplånad. Inskriften lyder "...sin sith..." 0,2 m 385 gon om runstensfragment 1 ligger runstensfragment 2. Del av runsten, 0,7 x 0,5 x 0,2 m. Runhöjd ca 10 cm. Inskriften lyder "...ft...---...m" 0,1 m 385 gon om runstensfragment 2 ligger runstensfragment 3. Del av runsten, 0,75 x 0,5 x 0,2 m. Runhöjd ca 10 cm. Inskriften lyder: "---...--..." Uppmålad 1997."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen plan mark. Gårdstomt"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart V om SV hörnet av uthus"
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.333228
Longitud: 15.391335
Lämnings-ID: L1981:2858
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 46:1
Sveriges runinskrifter: Nä30, (Närkes runinskrifter))
Plats: Äversta
Placering:
Föremål: 3 fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2858