Runsten L1981:2856 i Glanshammar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1981:2856 i Glanshammar
Foto av Runsten L1981:2856 i Glanshammar
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,2 m lång, 0,45-0,55 m bred och 0,2 m tjock. Enligt Närkes runinskrifter är runstenen av svart glimmerrik granit. Slingans bredd ca 4-7 cm. Runor saknas. Ristningen är inom ett 0,6 m område i SSV dvs stenens övre del. Uppmålad 1997"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i √Ėrebro kommun (√Ėrebro l√§n).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m 120 gon om √ĖS√Ė gaveln av kyrka (korv√§gg)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319023
Longitud: 15.402566
Lämnings-ID: L1981:2856
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 41:1
Sveriges runinskrifter: Nä27 (Närkes runinskrifter))
Plats: Glanshammars kyrka
Placering: I östra bogårdsmuren.
Föremål: Ristad sten
Material: Svart glimmerrik granit
Runristare: Samma som gjort Nä 26 och (ev.) 23 samt 32.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėrebro
Kommun: √Ėrebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/db502123-77c1-4230-88ef-01cd88524bf2