Runsten Nä23, L1981:2311 i Glanshammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigríkr lét reisa stein eptir Reiðubúin(?), son sinn, dreng nýtan, ok Oddr ok Freysteinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, leptit, 2,3 m l, 0,95 m br och 0,17 m tj. Runhöjden är 6,5-9 cm. Ristningen är på oskadade ställen djup och tydlig. Inskriften som börjar vid kopplet ned till vänster på stenen lyder: ": sihrikr : lit : resa : sten : eftir : repbu-n : sun sin : trek : nutan : auk : utr : a -- frusten :" "Sigrik lät resa stenen efter Redobogen, sin son, en dugande ung man och Udd och Frösten.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart N om S väggen (dörren) i sakristia."
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319258
Longitud: 15.402073
Lämnings-ID: L1981:2311
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 152:1
Sveriges runinskrifter: Nä23, (Närkes runinskrifter))
Plats: Glanshammars kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Leptit
Runristare: Ev. samma som gjort Nä 26, 27 och 32.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2311