Runsten Nä26, L1981:2308 i Glanshammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgeirr ok ... létu gera merki eptir Brúna, fôður sinn, ok móður sína Holmu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ett slags skiffer, 1,64 m lång och 0,63 m bred nedtill åt S (vid ristningens början) avsmalnande mot toppen åt N, ca 0,3 m. Runhöjd ca 9 cm. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Torger och ... läto göra minnesmärket efter Bure, sin fader, och efter sin moder Holma." Ristningen är mestadels djupt huggen. Uppmålad 1997."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V gaveln av kyrka 0,5 m S om NV hörnet. Runstenen är liggande."
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319304
Longitud: 15.401769
Lämnings-ID: L1981:2308
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 40:1
Sveriges runinskrifter: Nä26, (Närkes runinskrifter))
Plats: Glanshammars kyrka
Placering: Inmurad i västra gaveln.
Föremål: Runsten
Material: Svart glimmerrik granit
Runristare: Samma som gjort Nä 27 och (ev.) 23 samt 32.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2308