Runsten L1980:4067 i Stora Mellösa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,1,25 m hög och 0,7 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Ristningen vetter mot N. Runorna är 7-10 cm höga och 0,5-1,0 cm djupa. Endast ställvis imålade med röd färg. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Björn och Gervat läto resa denna sten efter Ebjörn, sin fader. Gud hjälpe hans själ." Enligt uppgift skall stenen ursprungligen ha stått på Ö sidan om Backekulle på Talby utmark (Odensvacken), till höger om vägen mot St Mellösa. Vid kullens SV sida skall ha funnits en hälsokälla, sk "Odens källa" se SGU karta för källans plats. "Ursprungligen har denna sten stått i Talby äng i Asker sn, på andra sidan om Telgebron, der han låg kullfallen och bortglömnd tills för en mansålder sedan, då en bonde, nämndemannen Pehr Andersson återfann honom och förde honom till...Hummelsta."(Nerikes Gamla Minnen, H Hofberg, 1868, s. 89) Uppmålad 1993."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt Ö-sluttande moränmark. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om uppfartsväg till gården (Ö-V) och 2 m Ö om mindre uppfartsväg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Stora Mellösa socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.170496
Longitud: 15.525646
Lämnings-ID: L1980:4067
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:4067