Runsten Nä13, L1980:3932 i Stora Mellösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Spjallboði lét ... ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,15 m h, 1 m br och 0,1-0,15 m tj. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift: "sbialbuþi : l..." "Spjallbode l(ät) ..." Stenen hittades år 1937 under restureringsarbeten i kyrkan. Den låg under det nuvarande golvet och hade tydligen tjänstgjort som fotsten under en pelare som tidigare stått på platsen. En ytterligare mindre stycke finns förvarat (1973) i en materialbod inne i vapenhuset. Inskrift: "auk" "och". Enligt Närkes runinskrifter utgör hällen troligen en del av en gravkista."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Stora Mellösa socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.212386
Longitud: 15.502904
Lämnings-ID: L1980:3932
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 42:1
Sveriges runinskrifter: Nä13, (Närkes runinskrifter))
Plats: Stora mellösa kyrka
Placering: Ett fragment inmurat i vapenhusets östra vägg, ett i en materialbod i vapenhuset.
Föremål: 2 fragment av gravhäll
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:3932