Runsten L1980:3851 i Stora Mellösa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråröd gnejsgranit med kvartsinslag. Stenen är 1,27 m hög, intill 0,7 m bred (N-S) och 0,26 cm tjock. Ristningen, som vetter mot V består av en djurkropp med runor samt en solcirkel - kors motiv vid överdelen. Runhöjden varierar mellan 7 och 10 cm och 0,75-1 cm bred och 0,5-0,75 cm djup. Inskrift:"Viborg reste stenen efter Sven sin son och Rikvi." Enligt Närkes runinskrifter restes stenen på sin nuvarande plats Ö om den gamla byvägen mellan Resta vägskäl och Norrbyås kyrka 1961. Enligt Närkes runinskrifter domineras ristningen av ett originellt ringkors som för övrigt är det enda kristna kors som har påträffats på en runsten i Närke."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SVS-sluttande morränmark. Tomt mark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14, 5 m 5 gon om boningshusets NV hörn, och 7 m 95 gon om uppfartsvägen (195-395 gon)"
Vill du se flera runstenar i Stora Mellösa socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.214397
Longitud: 15.418258
Lämnings-ID: L1980:3851
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:3851