Runristning Nä24, L1981:2396 i Glanshammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"tiu i "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift, ornerad ekplanka, vars synliga del är 0,625 m lång, 0,39 m bred och 0,05 m tjock. I plankans kant nedanför ornamentet finns fyra något skadade runor. Runhöjden är 1,5-2,4 sm. Enligt Närkes runinskrift lyder inskriften: "tiu i". Ornamentiken består på plankornas nu synliga delar av vackert formade koppel med palmetter. I N torngluggen finns en planka med ornamentik."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Södra torngluggen"
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.3193
Longitud: 15.401531
Lämnings-ID: L1981:2396
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 153:1
Sveriges runinskrifter: Nä24, (Närkes runinskrifter))
Plats: Glanshammars kyrka
Placering: Inmurad i tornets tredje våning.
Föremål: Planka
Material: Ek
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2396