Runsten Ög132, L2012:8218 i Heda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir Mýr(?), fôður sinn, er bjó í Jôtunstôðum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,8 m h och 0,75 m br. Runhöjd 8-12 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter är ristningen mycket tydlig och lyder: "Holmsten reste denna sten och gjorde bro efter Myr (Myra), sin fader, som bodde i Jättingsstad." Uppmålad 1984."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Heda socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Ö gaveln, 4,7 m S om NÖ hörnet och 1,75 m över markytan."
Vill du se flera runstenar i Heda socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286455
Longitud: 14.703693
Lämnings-ID: L2012:8218
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 13:2
Sveriges runinskrifter: Ög132, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Heda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8218