Runsten Ög133, L2012:7919 i Heda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Broddr reisti stein þenna eptir Saxa, fôður sinn, ok eptir Odd, bróður sinn. Guð hjalpi þeim. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,45 m hög och 1,3 x 0,25 m (N-S). Runsidan är vänd mot vägen. Enligt Östergötlands runinskrifter är yttre slingans bredd 13-14 cm, medan den inre slingans bredd är 9-11 cm. Inskriften lyder:"Brodd reste denna sten efter Saxe, sin fader, och efter Udd, sin broder. Gud Hjälpe dem!" Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Heda socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid slutet av N-sluttning i sandmark. Åkerimpediment."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N delen av 107:1, gravfältet, och 3,5 m V om väg."
Vill du se flera runstenar i Heda socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.250525
Longitud: 14.696575
Lämnings-ID: L2012:7919
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 107:2
Sveriges runinskrifter: Ög133, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Häggestad
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:7919