Runsten L2012:7919 i Heda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:7919 i Heda
Foto av Runsten L2012:7919 i Heda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Broddr reisti stein √ĺenna eptir Saxa, f√ī√įur sinn, ok eptir Odd, br√≥√įur sinn. Gu√į hjalpi √ĺeim. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,45 m h√∂g och 1,3 x 0,25 m (N-S). Runsidan √§r v√§nd mot v√§gen. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter √§r yttre slingans bredd 13-14 cm, medan den inre slingans bredd √§r 9-11 cm. Inskriften lyder:"Brodd reste denna sten efter Saxe, sin fader, och efter Udd, sin broder. Gud Hj√§lpe dem!" Uppm√•lad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Heda socken i √Ėdesh√∂g kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid slutet av N-sluttning i sandmark. √Ökerimpediment."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N delen av 107:1, gravfältet, och 3,5 m V om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.250525
Longitud: 14.696575
Lämnings-ID: L2012:7919
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 107:2
Sveriges runinskrifter: √Ėg133 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Häggestad
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: √Ėdesh√∂g
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5e7bd48f-ee90-431d-baf8-ed0e08d78a56