Runsten L2012:7579 i Heda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:7579 i Heda
Foto av Runsten L2012:7579 i Heda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorgeirr reisti kuml √ĺessi eptir √Ēnund Kanp, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•r√∂d granit, 2 m h och 0,75 m br. Runh√∂jd 12-15 cm. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Torger reste detta minnesm√§rke efter Anund kanp (mustasch), sin fader." Uppm√•lad 1984."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Heda socken i √Ėdesh√∂g kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I √Ė gaveln, 4,65 m N om S√Ė h√∂rnet och 1,9 m √∂ver markytan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286316
Longitud: 14.703761
Lämnings-ID: L2012:7579
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 13:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg131 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Heda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: √Ėdesh√∂g
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/091f67a4-0be6-460c-8d90-f7c008ffb5ae