Runsten Ög131, L2012:7579 i Heda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir Ônund Kanp, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråröd granit, 2 m h och 0,75 m br. Runhöjd 12-15 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torger reste detta minnesmärke efter Anund kanp (mustasch), sin fader." Uppmålad 1984."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Heda socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Ö gaveln, 4,65 m N om SÖ hörnet och 1,9 m över markytan."
Vill du se flera runstenar i Heda socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286316
Longitud: 14.703761
Lämnings-ID: L2012:7579
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 13:1
Sveriges runinskrifter: Ög131, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Heda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:7579