Runsten L2011:9303 i Rök 🇬🇧
Även känd som Rökstenen
Foto av Runsten L2011:9303 i Rök
Foto av Runsten L2011:9303 i Rök
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ept Vámóð standa rúnar þær. En Varinn fáði, faðir, ept feigjan son. Sôgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mônnum. Þat sôgum annat, hverr fyrir níu ôldum án yrði fjôr með Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strôndu Hreiðmarar. Sitr nú gôrr á §B gota sínum, skildi um fatlaðr, skati Mæringa. §C Þat sôgum tolfta, hvar hestr sé Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sôgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at Sjólundi fjóra vetr at fjórum nôfnum, bornir fjórum brœðrum. Valkar fimm, Ráðulfs synir, Hreiðulfar fimm, Rugulfs synir, Háislar fimm, Hôrðs synir, Gunnmundar/Kynmundar fimm, Bjarnar synir. Nú'k minni með ôllu segi. Einhverr ... svát ... eptir frá. Sôgum múgminni/ungmenni þat, hvar Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sôgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jôtun. Vilinn er þat ... §D Sôgum múgminni/ungmenni: Þórr. §E Sibbi véaveri §C ól nírœðr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus finkornig granit, 2,6 m hög, 1,35 m bred (N-S) och 0,25-0,4 m tjock. Stenen är närmast rektangulär, med övre kortsidan ca 30cg sluttande mot N, vilket gör att stenen upptill är något spetsig. Runinskrift finns på alla fem sidorna. Stenen står under ett skyddshus som uppfördes år 1933. Redan genom sin utformning är inskriften svårtolkad i sin helhet. Den består av en berättande och ganska lättillgänglig del, och en del som ristaren genom att använda lönnskrift avsiktligt har gjort svår för läsaren att förstå. Uppfattningen om tolkningen hos dagens forkare går isär. Enligt Riksantikvarieämbetets skrift "Rökstenen" från 1991 lyder inskriften:"Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen. Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten var, som tolv gånger blev tagna som krigsbyte, båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det andra, vem som för nio släktled sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld. Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnas hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingar. Det säger jag som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner. Nu för de unga säger fullständigt envar(?) ... eftersporde(?). Jag säger de unga det, vem av Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer. Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det. Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit. Jag säger de unga: Tor. Sibbe viets väktare avlade nittioårig (en son).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rök socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan lermark intill kyrkomur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om kyrkogårdsmur och 30 m V om infartsväg (P-plats)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.295007
Longitud: 14.775195
Lämnings-ID: L2011:9303
Riksantikvarieämbetets ID: Rök 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög136 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Röks kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Rökstenen
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Rök
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/257068c5-8b5f-4c3e-926a-dbd60b223c49