Runsten L2010:3356 i Svanshals ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:3356 i Svanshals
Foto av Runsten L2010:3356 i Svanshals
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,3 m h√∂g, 0,9 m bred vid basen och 0,25-0,35 m tjock. P√• den mot √Ė vettande sidan √§r de t√§mligen djupt huggna runorna i sex lodr√§ta och tv√• v√•gr√§ta band. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter har √•tskilliga av de ristade bokstavstecknen de vanliga yngre runornas form, men m√•nga √§r ocks√• helt avvikande. Uppm√•lad 1992. √Ė om stenen har en neds√§nkning gjorts. Denna, som har stensatta kanter i N och √Ė, √§r 1,5x1m (N-S). Runstenen √§r markerad p√• karta fr√•n √•r 1742. Se skiss iboken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svanshals socken i √Ėdesh√∂g kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om v√§g, 6 m S om st√∂rre uthus, 0,5 m √Ė om mindre uthus (12 kvadratmeter) N√Ė h√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.305543
Longitud: 14.833832
Lämnings-ID: L2010:3356
Riksantikvarieämbetets ID: Svanshals 11:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg137 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Kvarntorp
Placering: V om en kulle nära ån.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: √Ėdesh√∂g
Socken: Svanshals
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/af20ac04-35c3-4841-a1bd-0793e4ea8789