Runsten Ög137, L2010:3356 i Svanshals
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,3 m hög, 0,9 m bred vid basen och 0,25-0,35 m tjock. På den mot Ö vettande sidan är de tämligen djupt huggna runorna i sex lodräta och två vågräta band. Enligt Östergötlands runinskrifter har åtskilliga av de ristade bokstavstecknen de vanliga yngre runornas form, men många är också helt avvikande. Uppmålad 1992. Ö om stenen har en nedsänkning gjorts. Denna, som har stensatta kanter i N och Ö, är 1,5x1m (N-S). Runstenen är markerad på karta från år 1742. Se skiss iboken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svanshals socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om väg, 6 m S om större uthus, 0,5 m Ö om mindre uthus (12 kvadratmeter) NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Svanshals socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.305543
Longitud: 14.833832
Lämnings-ID: L2010:3356
Riksantikvarieämbetets ID: Svanshals 11:1
Sveriges runinskrifter: Ög137, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kvarntorp
Placering: V om en kulle nära ån.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Svanshals
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3356