Runsten Ög144, L2009:3105 i Ödeshögs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti stein þenna eptir Helga, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödaktig granit, 2,25 m hög och 1,45 m bred. Inmurad i kyrkomuren. Ristningen utåtvänd. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"-l reste denna sten efter Helge, sin fader." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ödeshögs socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård - kyrkorna."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m från Nö hörnet av kyrkan i N väggen med ena sidan vid grunden."
Vill du se flera runstenar i Ödeshögs socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.230249
Longitud: 14.654366
Lämnings-ID: L2009:3105
Riksantikvarieämbetets ID: Ödeshög 16:1
Sveriges runinskrifter: Ög144, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ödeshögs kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Ödeshögs
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:3105