Runristning L2008:3358 i Heda
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på gravhäll, röd kalksten, bestående av 6 fragment. Av ristningen återstår en kantföljande runslinga kring ett centralt placerat flätkors. Texten har tolkats till: "...detta valv över (?) Gudlög, [sin] moder...". Under gravmonumentet påträffades en ursprunglig begravning samt ytterligare 2 skelett. Den äldsta begravningen var över en kvinna som hade blivit begraven mitten av 1000-talet enligt den runologiska analysen. Troligen 100 år senare hade en man blivit begraven ovanpå samt någon gång mellan 1220-1390 begravdes ett nyfött barn på samma plats. Påträffades i samband med arkeologisk förundersökning 2010 utanför det N sidoskeppets V ingång under en trappa. (RAÄ dnr 3.4.2-3193-2013)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Heda socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Heda socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286413
Longitud: 14.703291
Lämnings-ID: L2008:3358
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 123
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:3358