Hällristning L2009:1371 i Västra Tollstad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Kapellruin, 16x9 m (ÖNÖ-VSV). Murarna, murade i huggen kalksten och gråsten, är 1,5-2 m h och 1 m br. Skråkantad sockel. Murkrönen täckta av torv på näver. Ingångar i V kortsidan och i S långsidans Ö del. I NÖ hörnet är en stenkista, kalksten, 2,4 m l (NNV-SSÖ) 1,3 m br och 0,95 m h. Andra grundstenar på S långsidans utsida från SV hörnet räknat 1,7 m h, 0,28 m br (synlig del) och 0,35 m tj, har på den närmast 2) lodräta sidan en hällristning. Denna består av ett skepp, 60 cm l (synlig del, enligt uppgift i Frödin 84 cm l) vilket i ena änden ligger under jord. Skeppet är dubbellinjigt med bemanningsstreck och tämligen grunt hugget. Det ärupp och nervänt ca 0,4 m från stenens VNV begränsning. Enligt Nordén skall här även finnas 1 skålgrop, som nu dock ej är synlig.3) Fyndplats för blyband ,ed ruininskrift, påträffad i kisten vidFrödins grävningar är 1917.N, Ö, V och S om nr 1 är: 4) Boplats,ca 140x40 m (N-S) enligt Frödins grävningar, med 100-tals nätsänken och andra fiskdom, fiskkrokar, bultlås, knivar, sländtrissor,keramikfragment och lerkning, som framkom invid kapellet. Frödinfann även 3 husgrunder N, V och S om kapellet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Tollstad socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Strandbrink. Impediment mellan åkrar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m 240cg S om väg är NÖ hörnet."
Vill du se flera runstenar i Västra Tollstad socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.289827
Longitud: 14.643504
Lämnings-ID: L2009:1371
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Tollstad 3:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Västra Tollstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:1371