Hällristning L2008:6636 i Ödeshögs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, ca 30x10 m (N-S), bestående av 6 hällristningsytor (A-F), med tillsammans 4 skepp, 1 ränna, 7 obestämbara figurer samt 45 skålgropar. Hällristning (A), 0,6x0,2 m (N-S), bestående av 2 obestämbara figurer, 18-28 cm l. Belägen på hällens N-sluttning. 4 meter SSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1,6x0,7 m (SÖ-NV), bestående av 2 fragment och 3 skålgropar. Fragmenten är 8-20 cm respektive 8-20 cm l. Skålgropar 4-10 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande hällyta. 2,7 meter SSV om hällristning (B) är: Hällristning (C), 5,4x3,8 (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1 fragment, 1 ränna och 34 skålgropar. Skeppen är 121-123 cm l, av dubbellinjetyp med enstaka bemanningsstreck. Fragmentet är 14 cm l. Ränna 4 cm l och sammanbinder 2 skålgropar. Av skålgroparna är 30 runda, 3-10 cm i diam och 0,5-6 cm dj: 4 är avlånga, 9-14 cm l och 5-9 cm br. Belägen på hällens krön och NV-sluttning. 2,3 meter S om hällristning (C) är: Hällristning (D), 4,4x1,5 m (N-S), bestående av 2 skepp, 2 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 56-111 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 24-29 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i NNV-sluttande hällsvacka. 3 meter SV om hällristning (D) är: Hällristning (E), 1,4x0,2 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, varav 2 runda, 5-6 cm i diam och 0,5 cm dj; 2 avlånga, 13-19 cm l och 6-10 cm br. Belägen på NV-sluttande hällparti. 10 meter S om hällristning (E) är: Hällristning (F), bestående av 1 skålgrop, 6 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkrön. Påträffad vid arkeologisk specialinventering utförd av Linnéuniversitetet år 2003. (Raä dnr: 3.4.2-5995-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ödeshögs socken i Ödeshög kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande hällparti i betad hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Hällristning (A) ligger 8 meter SSÖ om åkerkant på en punkt 22 meter NÖ om åkerhörn. "
Vill du se flera runstenar i Ödeshögs socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.25533
Longitud: 14.65595
Lämnings-ID: L2008:6636
Riksantikvarieämbetets ID: Ödeshög 248
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ödeshög
Socken: Ödeshögs
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:6636