Runsten L1950:953 i Ockelbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1950:953 i Ockelbo
Foto av Runsten L1950:953 i Ockelbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Blesa l√©t reisa steinkuml √ĺessi fagru eptir son sinn Svarth√īf√įa. Fri√įelfr var m√≥√įir hans siionum kan inuart √ĺisa bhum arn iomuan son miek. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Kopia av en runsten, minnessten, 2,15 m h, 1,23 m br, nedtill 0,4 m tj, upptill 0,25 m tj. Rest i ett r√∂se, 7 m diam, 1,2 m h av 0,2 - 0,4 m st stenar. Kantkedja 0,3 m h av 0,3 - 0,5 m st stenar. Mellan dessa √§r insatta 10 st resta stenar 0,55 m h och 0,25 i fyrkant. Dessa √§r sammanl√§nkade med en kedja. Stenen har p√• √Ė sidan en orm med runinskrift och flera figurer, p√• V sidan en minnestext. Minnestexten lyder: "Efterbildning av runsten funnen i gamla kyrkans grundmur 1795. Efter 1830 f√∂rvarad i kyrkan. F√∂rst√∂rd vid kyrkobranden 1904. Kopian utf√∂rd efter avbildningen under Riksantikvarie√§mbetets ledning. Rest av Ockelbo Hembygdsf√∂rening 1932." Enligt G√§striklands runinskrifter uppt√§cktes originalrunstenen (Gs 19) 1795 i grunden till Ockelbo medeltidskyrkas kor, fr√•n 1200-talet. Runstenen brast i tre delar n√§r den togs ut ur muren och delarna flyttades bort. 1830 hittades delarna som trappstenar vid en g√•rd i Ockelbo, 600 m S om kyrkan och flyttades till ett redskapsrum i Ockelbo kyrka. D√§r avbildades stenen vid flera tillf√§llen, men inget gjordes √•t den skadade stenen och 1904 f√∂rst√∂rdes den i kyrkbranden. Enligt G√§striklands runinskrifter l√∂d inskriften p√• originalstenen: "Bl√§sa l√§t resa dessa vackra 'stenkummel' efter sin son Svarth√∂vde. Frid√§lv var hans moder." Sedan f√∂ljer ytterligare inskrift, men den √§r dunkel eftersom ristningen varit mycket skadad n√§r avbildningar gjordes."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ockelbo socken i Ockelbo kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av morränås (N-S). Park."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.887425
Longitud: 16.715023
Lämnings-ID: L1950:953
Riksantikvarieämbetets ID: Ockelbo 105:1
Sveriges runinskrifter: Gs19 (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Ockelbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare: Samma som gjort Gs 2.
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Ockelbo
Socken: Ockelbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d8b1c662-b956-4a2f-9509-e15916cbec46