Runsten Sö217, L2015:6834 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Svertingr ok Kári ok Guðmundr ok Skári ok Knútr reistu stein þenna eptir Ótrygg, fôður sinn, er fell í liði Guðvés. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,5 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj. I det närmaste rektangulär. Ristningen vetter mot ÖNÖ och är 1,35 m h, 0,94 m br. Runhöjd 9-11 cm. Ett kors är ristat 0,4 m från stenens övre ände, med 46 resp 50 cm långa armar. Ett mindre kors finns inuti detta, med 37 resp 28 cm långa armar. Runristningen går till stenens övre kant. Tidigare uppteckningar: nr 140 i tidigare inv."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt Ö-sluttande moränmark. Vägren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"60 m S om skärning mellan två vägar (NV-SÖ och N-S), och 2 m V om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.98659
Longitud: 17.821584
Lämnings-ID: L2015:6834
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 168:1
Sveriges runinskrifter: Sö217, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Berga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Amunde (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6834