Runsten Sö224, L2015:6614 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Raggi ok Saxi ok Dyntr(?) reistu stein þenna at Fasta, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,25 m h, 1,25 br och 0,3 m tjock. Runhöjd ca 13 cm. Runinskriften är utformad som en orm med hoprullad svans. Stenen stöds av ett lågt stenröse, 3x1 m (NNV-SSÖ) och 0,2-0,3 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Inskriften tolkas: "Ragge och Saxe och Dynt reste denna sten efter Faste sin fader." 10 m NÖ om runstenen finns en antydan till hålväg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I S-sluttning av liten moränrygg med berg i dagen. Hagmark beväxt med en och unga lövträd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SÖ om åkerkant, 6 m NÖ om åkerkant (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.050638
Longitud: 17.885128
Lämnings-ID: L2015:6614
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 337:1
Sveriges runinskrifter: Sö224, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Grödby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6614