Runsten Sö232, L2015:6309 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freysteinn ok Ígull reistu stein at Þorbjôrn, fôður sinn, ok Þórir at bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.045475
Longitud: 17.891011
Lämnings-ID: L2015:6309
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 334:3
Sveriges runinskrifter: Sö232, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Trollsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6309