Runsten L2015:5744 i Sorunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:5744 i Sorunda
Foto av Runsten L2015:5744 i Sorunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.015646
Longitud: 17.819906
Lämnings-ID: L2015:5744
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 303:1
Sveriges runinskrifter: Sö230 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Torp
Placering: Sundsta i Torps by.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Amunde (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d39555ca-3f0a-4bba-97e1-dee1718aa01d