Runsten Sö258, L2014:7646 i Ösmo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir Guðbjôrn(?)/Kolbein(?), syni sínum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.959728
Longitud: 17.890134
Lämnings-ID: L2014:7646
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 489:2
Sveriges runinskrifter: Sö258, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Älby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Björn 2 eller -björn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7646