Runsten SöFv1971;208, L2014:7432 i Ösmo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígmarr reisti stein þenna eptir Kára, fôður sinn, ok Þóra. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.970646
Longitud: 17.867898
Lämnings-ID: L2014:7432
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 225:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1971;208
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8fcbd9ca-de85-4c6b-84c2-b678cc913dd2