Runsten SöFv1948;298, L2014:7064 i Ösmo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjarni ok Geirr létu reisa stein at Nesbjôrn(?)/Nefbjôrn(?), fôður sinn, bu--a --ui, bróður Guðfinns. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,8 m h, 1,5 m br (NÖ-SV) och 0,25 m tj. Närmast rektangulär genomskärning. Bredden avsmalnande uppåt. Stenen har varit sönderslagen i 3 delar men är nu lagad med cement och järnförstärkning. Runskriften som är på stenens VNV sida är 16 cm h. på 1930-talet hittades stenen i åkern ca 50 m SÖ om där den nu står rest. Detta enligt Vägmästare Karl Zackrison, Ådala, Västerhaninge."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.028989
Longitud: 17.988047
Lämnings-ID: L2014:7064
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 301:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;298,
Plats: Ådala
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7064