Runsten L2014:6760 i Ösmo 🇬🇧
Foto av Runsten L2014:6760 i Ösmo
Foto av Runsten L2014:6760 i Ösmo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gynna/Gunna reisti stein þenna eptir Saxa, son Halfdanar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m h, 1,32 m br, jämnbred. Nedtill 0,25 m tj och upptill 0,11 m tj. Stenen står i riktningen NÖ-SV med ristningen på den mot NV vättande plana sidan. Runhöjden är 16-18 cm. Överst på stenen ett kors, den lodräta armen 30 cm, och den vågräta 35 cm. Runristningen går längs ytterkanterna till 1,25 m från marken, där den går en rät vinkel tvärs över stenen. I stenens mitt finns ingen ristning. Runslingans bredd är ca 15 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.004506
Longitud: 17.951405
Lämnings-ID: L2014:6760
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 428:1
Sveriges runinskrifter: Sö250 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Jursta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cccec048-3429-48ad-b7eb-ace8817a8c30