Runristning L2015:6775 i Sorunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2015:6775 i Sorunda
Foto av Runristning L2015:6775 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok Steinbj√īrn √ĺeir l√©tu h√īggva eptir Gu√įleif, f√ī√įur. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.036334
Longitud: 17.80694
Lämnings-ID: L2015:6775
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 49:1
Sveriges runinskrifter: Sö218 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Billsta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Hägvid (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/26d4db33-219f-4599-a830-43cc6eb77b0a