Runristning Sö227, L2015:6447 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Róta(?) lét hôggva merki þessi eptir Geirfast, bróður sinn, mág Eybjarnar/Auðbjarnar. Kross. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, oval, 1x1,5 m. Runhöjd 10-12 cm. I mittpartiet möjligen ett kors."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ sidan av berghäll. Tomtmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m ÖSÖ om V husknut och 10 m V om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.988717
Longitud: 17.791023
Lämnings-ID: L2015:6447
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 253:1
Sveriges runinskrifter: Sö227, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sundby
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Hägvid (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6447