Hällristning L2015:7859 i Sorunda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde 12x8 m bestående av 6 förekomster varav 2 är Sorunda 785:1. Hällristning, 2,5x0,9 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp och 18 skålgropar. Skeppet är 27 cm l och av dubbellinjetyp samt fragmentariskt. Av skålgroparna är 14 runda, 3-7 cm diam och 0,5-2 cm dj, 3 är avlånga, 9-13 cm l, 6-8 cm br och 1-3 cm dj. En avlång skålgrop är belägen i en svacka. Belägen på krön av större häll. Hällristning bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten hälltopp och 3,5 m SÖ om föregående. (RAÄ-2018-2800)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme, N delen."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.986849
Longitud: 17.784545
Lämnings-ID: L2015:7859
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 785:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7859