Hällristning L2015:7604 i Sorunda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde som sammanbinds med Sorunda 785:1 och 785:2. Denna lokal består av 5 förekomster. Hällristning, 2,6x2,3 m (NV-SÖ) bestående av 5 skepp, 2 kanor och 22 skålgropar. Skeppen är 40-127 cm l, 4 är av dubbellinjetyp och ett av enkellinjetyp. Samtliga är mer eller mindre fragmentariska och mycket grunt huggna samt vittrade. Kanorna är 1,3-2,3 cm l och 34-57 cm br. De är mycket grunda och endast fläckvis slipade. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägna på brant NÖ-sluttande häll och avsats nedanför. Belägen 1 m NÖ om Sorunda 785:2. Hällristning, 0,6x0,4 m (N-S) bestående av 6 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på krön och NÖ-sluttning av häll. Belägna 4 m SSÖ om föregående. Hällristning bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på N-sluttande hällklack 1,4 m NNÖ om den förstnämnda hällristningen. Hällristning, 0,6x0,3 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 2 skepp och 4 skålgropar. Skeppen är 16-57 cm l och av dubbellinjetyp. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägna i svacka på lodrät hällyta. Hällristning bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på lodrät hällyta. Belägen 3 m SÖ om föregående. (RAÄ-2018-2800)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme, N delen."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.98688
Longitud: 17.784555
Lämnings-ID: L2015:7604
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 785:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7604