Hällristning L2015:7027 i Sorunda 🇬🇧
Foto av Hällristning L2015:7027 i Sorunda
Foto av Hällristning L2015:7027 i Sorunda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde 30x10 m (NNÖ-SSV) bestående av 10 förekomster (RAÄ 785:1-5). Hällristning, 3,8x3,5 m (Ö-V) bestående av 9 skepp, 3 fragment och 26 skålgropar. Skeppen är 34-135 cm l, 8 av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck, 1 av trelinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 9-12 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på brant V-sluttande häll. Hällens yta är kraftigt vittrad. Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på V-sluttande hällavsats och 4 m NNÖ om föregående. Hällristning, 0,2x0,1 m (N-S) bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Kraftigt vittrade. Belägna högre än föregående och på hällkant mot SV. Belägen 1 m NNÖ om föregående. (RAÄ-2018-2800)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme, S delen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.986392
Longitud: 17.784073
Lämnings-ID: L2015:7027
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 785:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c1eb161d-b408-4163-907e-b5042ec4e439