Hällristning Sö219, L2015:6766 i Sorunda
Även känd som Blistahällen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ágoti lét hôggva merki þessi eptir Frosta, bróður sinn. Hegviðr gerði stein. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på häll, 1,7 m h, 1,12 m br och 0,26 m från markytan. Runhöjd ca 10 cm. Ett kors, 45x46 cm. Dess mittpunkt är 50 cm från ristningens övre ände."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande berghäll intill väg. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.986627
Longitud: 17.843707
Lämnings-ID: L2015:6766
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 166:1
Sveriges runinskrifter: Sö219, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Blista
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Hägvid (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Blistahällen -
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6766