Hällristning L2015:6362 i Sorunda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde 7x5 m (N-S) bestående av 3 förekomster. A Hällristning, 4,5x4,1 m (Ö-V) bestående av 1 skepp, 1 ränna och 157 skålgropar. Skeppet är 23 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck samt fragmentariskt. Rännan är 3 cm l och sammanbinder 2 skålgropar. Av skålgroparna är 153 runda, 3-9 cm diam och 0,5-2,5 cm dj, 4 skålgropar är avlånga, 13-16 cm l, 6-10 cm br och 0,5-2,5 cm dj. Belägen på krön av större häll. B Hällristning bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på hällens spets mot SÖ och 1,6 m SÖ om A.. C Hällristning bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på hällens N-sluttning och 1,3 m N om A. (RAÄ-2018-2801)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åkermark, mitt på."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.991728
Longitud: 17.787881
Lämnings-ID: L2015:6362
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 538:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6362