Hällristning L2015:6197 i Sorunda 🇬🇧
Även känd som Blistahällen
Foto av Hällristning L2015:6197 i Sorunda
Foto av Hällristning L2015:6197 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinfastr lét hôggva merki þetta eptir Sæmund, fôður sinn. Guð hjalpi. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på häll, 1,6 m h, 0,95 m br och 0,14 m från markytan. Runhöjd ca 10 cm. Ornament i mitten ca 0,65 m från ristningens övre ände, 0,53 m l och 0,23 m h. Ristningarna upptar en yta av ca 2,25x1,75 m."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande berghäll intill väg. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 cm NV om runristning nr 166:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.986632
Longitud: 17.843708
Lämnings-ID: L2015:6197
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 166:3
Sveriges runinskrifter: Sö221 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Blista
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Hägvid (S)(P)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Blistahällen
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2d1da13b-0659-4916-bbc5-076360231da8