Hällristning Sö231, L2015:6061 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein eptir --þiuka fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.044319
Longitud: 17.892068
Lämnings-ID: L2015:6061
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 336:1
Sveriges runinskrifter: Sö231, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Trollsta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6061