Hällristning L2015:5960 i Sorunda 🇬🇧
Foto av Hällristning L2015:5960 i Sorunda
Foto av Hällristning L2015:5960 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kvikr lét hôggva stein þenna eptir Holmfast, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, på fast häll, 1,4x1,2 m. Runhöjd 11 cm. Hällen utgör den västligaste delen av en längre bergrygg och bildsidan stupar lodrätt mot V."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsida invid landsväg. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NÖ om landsväg (NV-SÖ) och 9 m ÖNÖ om skärningspunkt mellan landsväg och uppfartsväg (NV-SÖ) och (NNÖ-SSV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.063561
Longitud: 17.805803
Lämnings-ID: L2015:5960
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 404:1
Sveriges runinskrifter: Sö222 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Frölunda
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4a7add9a-a71b-4dc0-bd03-9f9d109cba3b