Hällristning L2014:7619 i Ösmo
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 16x10 m (Ö-V) bestående av 7 förekomster på samma häll, en Ö-sluttande kalkstenhäll i Ö kanten av Grytbacken. På hällpartiets övre NV del och på Ö-sluttande hällyta, 1,9x0,7 m (VSV-ÖNÖ) består hällbilderna av 4 skepp, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Skeppen är 18-52 cm l varav 2 av dubbellinjetyp därav 1 med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av trelinjetyp med bemanningsstreck. Delar av skeppen är bortvittrade. Den obestämbara figuren är 15x14 cm. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. På krönet av Ö-sluttning, 4,3x1,9 m (Ö-V) ligger 1 obestämbar figur och 30 skålgropar. Den obestämbara figuren är 20x12 cm. Skålgroparna är 4-13 cm diam och 0,5-3 cm dj. På hällens branta Ö-sluttning samt intill kanten av ett kalkbrott, 3,5x2,5 m (NNÖ-SSV) ligger 4 skepp och 21 skålgropar. Skeppen är 34-78 cm l, 3 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 1 fragmentariskt är av enkellinjetypen. Skålgroparna är 3-9 cm diam ich 0,5-2,5 cm dj. Längre ner på hällens branta Ö-sluttning, 1,3x0,9 m (NNÖ-SSV) ligger 1 obestämbar figur och 6 skålgropar. Den obestämbara figuren är 37x24 cm. Skålgroparna är 5-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Längst ner på hällens branta Ö-sluttning, 0,3x0,1m (NNV-SSÖ) finns 2 skålgropar, 6-7 cm diam och 1 cm dj. På SÖ-sluttande yta ligger 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. På hällavstats mot S ligger 1 skålgrop, 8 cm diam och 2 cm dj. (RAÄ-2018-2806) Äldre beskrivning: Hällristning, 11x5 m (SSO-NNV): 6 skepp, 40-78 cm l, 1cirkelfigur, 38x20 cm, 2 figurfragment, 15-19 cm och 53älvkvarnar, 3-8 cm och 0.5-2 cm dj.(se skiss i boken)>K:Dnr1550/88:Uppgift från Sven-Gunnar Broström, Tumba./1988-04-20/R.Hagberg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ösmo socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbrant mot Ö, kalksten"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NNV om åkerkant"
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.976669
Longitud: 17.910839
Lämnings-ID: L2014:7619
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 622:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7619