Hällristning Sö255, L2014:7349 i Ösmo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ubbi lét hôggva merki þessi eptir Eibjôrn, bróður sinn. Guð hjalpi! "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ösmo socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.949424
Longitud: 17.924549
Lämnings-ID: L2014:7349
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 160:1
Sveriges runinskrifter: Sö255, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vidby
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Hägvid (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7349