Runristning L2015:3971 i Turinge
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida i jordfast block 1,2x1 m st. Ristningenbestår av en enkel rad av ca 10 runtecken. Höjd 5 cm. Ristningenvetter nu mot S. Sannolikt gjord i sen tid. Kompl.-81. Anvisad avundertecknad -79.H A I T R. S A L RTidigare känd av ortsbor,Proff. S.B.F Jansson kontakta de jag för 10-tal år sedan omdensamma. Han gissade att någon möjligen osyftat att rista"--(jag)-- heter Karl" Ristare: har ansets en kamrer OLBERS, påNyqvarns Pappersbruk (slutet av 1800-talet) vara. 24-06-81. BorisWredemark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Turinge socken i Nykvarn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt S sluttande slänt av tomtmark. Vägren"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart N om enskild sämre körväg (ÖNÖ-VSV) och ca 15 m V omvägkorsning"
Vill du se flera runstenar i Turinge socken eller Nykvarn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.186079
Longitud: 17.436289
Lämnings-ID: L2015:3971
Riksantikvarieämbetets ID: Turinge 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nykvarn
Socken: Turinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3971