Hällristning L2015:9685 i Turinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningar, inom ett 20x4 m stort område, bestående av 1 skepp och 39 skålgropar fördelade på fyra förekomster. Förekomsterna utgörs av: 1 skepp och 34 skålgropar. Skeppet är 32 cm l och av dubbellinjetyp. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. ristningarna är belägna på övre delen av S-sluttande hällyta. 2,3 m OSO om dessa är: 1 Skålgrop, 5 cm i diam och 1,5 cm dj. Belägen i hällsvacka. 8 m OSO om skålgropen är: 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 6 m OSO om skålgropen är 3 skålgropar, inom en 1,1x0,1 m (Ö-V) stor yta. 2 runda, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 1 avlång, 9x5 cm stor och 1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll. Förekomsten var tidigare registrerad under RAÄ-nr 462:2 (RAÄ dnr 3.4.2-1491-2014)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Turinge socken i Nykvarn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På bergsrygg, högsta delen av Sv sluttning"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart S om gammal landsväg"
Vill du se flera runstenar i Turinge socken eller Nykvarn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.190567
Longitud: 17.460097
Lämnings-ID: L2015:9685
Riksantikvarieämbetets ID: Turinge 462:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nykvarn
Socken: Turinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9685