Hällristning L2014:317 i Turinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, undersökt och borttagen, 5x0,8 m (Ö-V) bestående av 1 cirkefigur, 1 skeppsfigur?, 1 obestämbar figur, 4 slipytor och 4 älvkvarnar. Cirkelfiguren (ringkors) är 21x17 cm och grunt huggen. Skeppsfiguren? är 41 cm l, konturristat och fragmentariskt, tunt prickhugget. Den obestämbara figuren (fragment) är 22 cm l. Slipytorna är 15-29 cm l, 11-15 cm br och ligger i en rad utefter en spricka i hällen. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NNV-sluttande hällrygg. Se skiss i skannat dokoment av inventeringsboken. Hällen är bortsprängd men en del av hällristningen räddades och står nu placerad ca 100 m åt SV vid infarten till postterminalen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Turinge socken i Nykvarn kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Turinge socken eller Nykvarn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.184106
Longitud: 17.461368
Lämnings-ID: L2014:317
Riksantikvarieämbetets ID: Turinge 473:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nykvarn
Socken: Turinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:317