Runsten L1985:5498 i Bärbo
Foto av Runsten L1985:5498 i Bärbo
Foto av Runsten L1985:5498 i Bärbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 163, sandsten, 1,24 m h, 0,88-1m br (N-S) och 0,05-0,35 m tj. Runhöjd 6-12 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stilgruppering:Fp. Imålad medflagnande rödfärg. Bör ånyo imålas. Flyttad hit från Ryckesta i Råby-Rönö sn. "Tryrik (reste) stenen efter sina söner, raska män, for Olev, i Grekland skiftade han guld." þruRikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia : for : ulaifr : i : krikium : uli : sifti : Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór Óleifr/Gulleifr í Grikkjum gulli skifti. ÞryðrikR stæin at syni sina, snialla drængia, for OlæifR/GullæifR i Grikkium gulli skifti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Foten av ryggen. Skogsmark (lövskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om väg."
Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.82568
Longitud: 16.916051
Lämnings-ID: L1985:5498
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 40:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:5498