Runsten Sö127, L1985:5240 i Bogsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok brú þessa ... ... Svein bróður ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, uppgift om, bortodlad. Stnen antags vara den på1600-talet omtalade runstenen vid Råbäckens/Rossbäckens rännil,som delats och en halva därav placerats i Hammarby spis. Under1960-talet togs de båda dikena bort av arrendator Sven Örtqvist,vilken numera är bosatt i Järna samhälle. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bogsta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S om dikeskorsning."
Vill du se flera runstenar i Bogsta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.876245
Longitud: 17.173815
Lämnings-ID: L1985:5240
Riksantikvarieämbetets ID: Bogsta 79:1
Sveriges runinskrifter: Sö127, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Rossbäcks rännil
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bogsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:5240