Runsten L1985:5240 i Bogsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:5240 i Bogsta
Foto av Runsten L1985:5240 i Bogsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok br√ļ √ĺessa ... ... Svein br√≥√įur ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, uppgift om, bortodlad. Stnen antags vara den p√•1600-talet omtalade runstenen vid R√•b√§ckens/Rossb√§ckens r√§nnil,som delats och en halva d√§rav placerats i Hammarby spis. Under1960-talet togs de b√•da dikena bort av arrendator Sven √Ėrtqvist,vilken numera √§r bosatt i J√§rna samh√§lle. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bogsta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ökermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S om dikeskorsning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.876245
Longitud: 17.173815
Lämnings-ID: L1985:5240
Riksantikvarieämbetets ID: Bogsta 79:1
Sveriges runinskrifter: Sö127 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Rossbäcks rännil
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bogsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/673ee0ed-51ec-4fc9-badb-4ab636e473c1