Runsten L1985:5116 i Bälinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1.1 m h, 1.16 m br (Ö-V) och 0.3-0.7 m tj.Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot N och är delvis mycketotydlig. Lutar något åt S.beskjriven i läatringe sn, nr 62. Flytad över sockengränsen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.87585
Longitud: 17.295341
Lämnings-ID: L1985:5116
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 196:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:5116